dijous, 29 de gener de 2009

STEI-i s'adhereix al manifest


Una rere l'altre diverses entitats es van afegint al manifest de l'Assemblea d'estudiants contra Bolonya de la UIB. Aquesta vegada ha estat l'STEI-i, un sindicat tan important en l'ensenyament a les Illes Balears.

L’STEI-i comunica a l’Assemblea d’Estudiants contra Bolonia de la UIB que la C.Executiva de l’STEI-i de dia 19 de Gener ha acordat respecte al seu Manifest compartir la quasi totalitat del seu contingut excepte el plantejament d’un referemdum vinculant que paralitzas l’aplicació unilateral a la UIB del RD 1393/2007 si aixó no fos una decisió d’ajornament i modificació de l’esmentat Decret per part del Ministeri per a tot el sistema universitari.