diumenge, 8 de febrer de 2009

La Junta de Facultat de Filosofia i Lletres de la UIB rebutja el màster per la formació del professorat

Per tot això, i ateses les conseqüències negatives que pot comportar, tant en l’àmbit acadèmic com en l’organització de la docència universitària, la Junta de Facultat de Filosofia i Lletres, en la sessió extraordinària de 2 de febrer de 2009, ha decidit per assentiment:

1. Mostrar la disconformitat amb el model d’habilitació elegit per dotar de la formació necessària els qui es convertiran en professors d’ensenyament secundari.
Reclamar una declaració oficial sobre aquest tema de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles i de les altres facultats de la Universitat de les Illes Balears.

2. Rebutjar la Memòria per a la sol·licitud de verificació del Màster Universitari en Formació del Professorat, no només per la tramitació deficient que ha tengut sinó també pel contingut.

3. Reclamar un moratòria en la implantació del Màster Universitari en Formació del Professorat per tal de poder reconduir el procés d’acord amb una lògica que, en lloc de crear crispacions entre els agents implicats, generi el diàleg i el consens necessaris.


Podeu llegir el document complet.