dimecres, 24 de juny de 2009

Tornam a començar, es vagos i maleantes no tenen vacances

El proper Dijous, 2 DE JULIOL, es celebrarà una assemblea d´estudiants contra bolonya. L´hora prevista per a que es celebri són les 16:00 hores. Especificarem l´espai de celebració en breu.

Els punts de l´ordre del dia són diversos i mutables. ja que, encara han de ser consensuats. entre altres seràn els segúents:
1-valoració del curs 2008-09.
2-burocratització o legalització de l´organització.
3-gestió de recursos.
4-campanyes per el proper curs.
5-delegacions d´alumnes.
6-calendari de reunions i possibles fulls de ruta.